• سه شنبه 5 فروردین 1399
 اطلاعیه  قابل توجه فراگیران دوره کرونا
کد خبر: 14

همکاران محترم وزارت ورزش و جوانان به اطلاع عزیزانی که در دوره آموزش و مشاوره کرونا ثبت نام کرده اند می رساند، محتوای دوره به زودی بارگذاری و شروع دوره اطلاع رسانی خواهد شد. > با تشکر از همراهی شما دفتر آموزش و بهسازی وزارت ورزش و جوانان


همکاران محترم وزارت ورزش و جوانان

به اطلاع عزیزانی که در دوره آموزش و مشاوره کرونا ثبت نام کرده اند می رساند، محتوای دوره به زودی بارگذاری و شروع دوره اطلاع رسانی خواهد شد.
با تشکر از همراهی شما
دفتر آموزش و بهسازی وزارت ورزش و جوانان


اخبار مرتبط: