phone 02191300919

domain بستر آموزش‌های مجازی دانش و فناوری بامداد

shopping_cart 0
shopping_cart 0

شرکت «دانش و فناوری بامداد»


شرکت «دانش و فناوری بامداد» ، سامانه «نیمکت آنلاین» را با هدف ارائه فرصت‌های یادگیری و یاددهی آسان، با هزینه مناسب تدارک دیده است. تیم مدیریتی، اجرایی و فنی این شرکت، سالهای زیادی از زندگی حرفه ای خود را در حوزه آموزش به طور عام و آموزش مجازی به طور خاص سپری کرده است.
این سامانه به عنوان یکی از پیشرفته ترین سامانه‌های مدیریت یادگیری (Learning Management System)، گستره وسیعی از امکانات را برای یادگیری و یاددهی، در اختیار دانش پذیران، مهارت پذیران، معلمین، اساتید و مربیان قرار داده است.
اگر با نیت یادگیری یک دانش یا مهارت جدید به این نشانی اینترنتی مراجعه کرده اید، کافی است کلیدواژه‌های مرتبط را جستجو کنید و اگر قصد دارید از یک محیط یادگیری الکترونیکی منعطف، برای تدریس و یا اشتراک گذاری دانش و مهارت خود استفاده کنید، در جای درستی هستید. کافی است گزینه «تقاضای همکاری» را از منوی سامانه انتخاب کنید و فرم‌های مرتبط با مراحل شروع همکاری را طی کنید.