فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

وجود تهديدات امنيتي در شبکه هاي کامپيوتري و اطلاعاتي، عدم آموزش و توجيه صحيح تمام کاربران، صرف نظر از موقعيت شغلي آنان، نسبت به جايگاه و اهميت اطلاعات، همچنين عدم وجود دستورالعمل هاي لازم براي پيشگيري از نقايص امنيتي و مواردي از اين قبيل، مسائلي را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن، متوجه تمامي کاربران کامپيوتر در يک کشور شده و عملاً زیرساخت اطلاعاتي يک کشور را در معرض آسيب و تهديد جدي قرار مي دهد. اين دوره آموزشی به مدت معادل ۸ ساعت، قصد دارد کاربران کامپیوتر، شبکه و به طور خاص شبکه اينترانت را نسبت به تهدیدات امنیتی موجود آگاه کرده و آنها را برای محافظت از داده های موجود در کامپیوتر شخصی و شبکه های سازمانی آماده نماید. از طرف دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت در این دوره آموزشی را برای تمام کارکنان دولت الزامی کرده است و شرکت دانش فناوری بامداد (سایت حاضر) دارای مجوز برگزاری این دوره آموزشی (در کنار ۱۵ دوره آموزشی دیگر در زمینه فناوری اطلاعات) به شیوه آموزش مجازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و گواهینامه پایان دوره حاضر مورد تایید سازمان مذکور خواهد بود.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.