فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

با گرايش يافتن روزافزون دولتها به پياده سازي مفاهيم دولت الکترونيکي و مکانيزه کردن فرآيندهاي اجرايي دولت در چارچوبي موثرتر از گذشته، مديريت ابزار و اطلاعات سازماني به يک توانايي ضروري براي کارکنان دولت و سازمانها بدل شده است. اين دوره آموزشي به مدت ۱۴ ساعت، به تبيين نقش سيستم هاي اطلاعاتي در سازمانها پرداخته، مديريت فرآيندمحور را تشريح کرده و به اهميت مديريت دانش در اين ساختار نوين مي پردازد. از طرف ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور شرکت در اين دوره آموزشي را براي تمام کارکنان دولت الزامي کرده است و شرکت دانش و فن اوري بامداد (سايت حاضر) داراي مجوز برگزاري اين دوره آموزشي به شيوه آموزش مجازي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد و گواهينامه پايان دوره حاضر مورد تاييد سازمان مذکور خواهد بود.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.