فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران، این حق را از طریق اصول قانون اساسی، اعمال کرده و به موجب اصول 113 و 121 ، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. 

منشور حقوق شهروندی که با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت موضوع اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده، شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد و تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پی گیری تصویب لوایح قانونی و یا هر گونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

این دوره، به مفاد منشور حقوق شهروندی پرداخته و بر  آن است که شهروندان ایرانی را با حقوق اساسی خود آشنا سازد و با ایجاد آگاهی و شناخت کافی در شهروندان این مرز و بوم، راه را برای تحقق اهداف طراحان این سند ملی، هموارتر ساخته و زمینه را برای محافظت از حقوق شهروندی ملت ایران، آماده سازد. 

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.