فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

پیدایش کامپیوتر(رایانه)در دهه های اخیر منشأ اثر فراوان در تمامی حوزه ها بوده و حتی در مواردی به دگرگونی سیر تاریخی و دیرپای برخی از امور پرداخته است. از ان جمله می توان به مفاهیمی نظیر آموزش مجازی و تجارت الکترونیک اشاره کرد که با ظهور کامپیوتر، اثربخشی و تنوع آن ها نسبت به گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است. از سوی دیگر، گسترش دانش بشری و تولید اطلاعات در حوزه های مختلف علم، استفاده از رایانه را اجتناب ناپذیر کرده است و کامپیوتر در نگه داری ، بازیابی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بسیار کمک می کند.

اگر بپذیریم نرم افزار، سخت افزار و کاربر، سه جز مهم سیستم های کامپیوتری هستند، بی شک آموزش مؤثر کاربران برای استفاده صحیح و مناسب از نرم افزار و سخت افزار از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. از این رو آموزش مبانی کامپیوتر و کاربردهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کامپیوتر، زندگی بشر را در دهه های اخیر با تحول بسیار گسترده ای همراه نموده است، به طوری که امروزه رایانه به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان در آمده و تصور زندگی بدون کامپیوتر، شاید کمی دور از ذهن باشد. البته باید دانست که منظور از کامپیوتر در زندگی، تمامی جنبه های کامپیوتری می باشد و نه فقط استفاده از دستگاه کامپیوتر شخصی.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.