فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

سازمانها برای موفقیت خود نیاز به مجموعهای از اقدامات دارند و تمام این اقدامات باید قابل  مدیریت کردن باشد. معمولاً در هزاره جدید، سازمانهایی موفق هستند که استراتژِی محور هستند. یعنی مبنای رفتار و عملکرد آنها پیشروی استراتژيهاست. یک استراتژی از نظر محتوا و مفهوم، یک عبارت است که ضمانت اجرا شدنش، قابلیت سنجش آن است. اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمیتوانید آن را کنترل کنید. اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید، نمیتوانید آن را مدیریت کنید و اگر نتوانید چیزی را مدیریت کنید، نمیتوانید آن را بهبود بخشید.

شالوده اصلی سازمانهای هزاره جدید، بحث تحقق استراتژی‏هاست. به طوری که بتوانند استراتژي‏های خود را پیگیری، طراحی و مستقر کنند و بعد بر آن نظارت داشته باشند. به عبارتی بتوانند آن را ارزیابی کنند و در صورت لزوم، آن را ارتقا دهند و حلقه موفقیت ارزیابی استراتژيک سازمان خود را تکمیل کنند. لزوم ارزیابی از این جهت است که به ما امکان مدیریت و هدایت جریان‏ها و طرح‏های استراتژيک سازمانمان را می‏دهد. در این دوره محتوای کامل یک نظام ارزیابی عملکرد را از هستی شناسی تا فنون و نکات تکمیلی، متذکر خواهیم شد.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.