فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

هر نظامی که درنظر دارد در جهت خدمت به مردم گام بردارد، باید نظام اداری خود را برای خدمت رسانی به مردم آماده کند. بخش منابع انسانی که از ارکان اصلی نظام اداری، اجرایی، سیاسی و اقتصادی کشور هستند، باید همواره آموزش دیده و در راستای ارتقای کیفی خود و سازمان خود تلاش کنند و از انجام کارهایی که مانع از پیشرفت کارها می شوند، خودداری کنند.  مدیران دستگاه های اجرایی نیز همواره بر آنند که همکاران خوب خود را تشویق کرده و کسانی را که احیانا به تخلف ناخواسته ای دست زده اند، از ادامه روند فعلی، باز دارند. درنظام اداری اگر کسی بدون آگاهی، تخلفی را مرتکب شود، گفته می شود مرتکب قصور شده است. ولی اگر کسی دانسته تخلفی را مرتکب شود، عمل او تقصیر شناخته می شود. در رسیدگی به تخلفات اداری، قصور و تقصیر مورد توجه قرار می گیرد و بدیهی است با گذراندن این دوره، فاز قصور از شما ساقط و شما در رسیدگی به تخلفات احتمالی به عنوان فرد مقصر شناخته خواهید شد چرا که شما در قالب این دوره با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری، آشنا شده اید.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.