فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

زیستن در عصر ارتباطات و اطلاعات، الزاماتی را میطلبد که چشمپوشی از آنها به منزله حرکت کردن در محیطی تاریک و مبهم است. در این عصر اگرچه گردآوری داده ها در بسیاری از سازمانها به نحو مطلوب انجام شده و فنآوری های پیشرفته ای در این زمینه به کار گرفته می شود ولی حجم عظیم اطلاعات جمع آوری شده، تاثیر ملموسی در بهبود عملکرد سازمان، اتخاذ تصمیمات درست و ایجاد یک روند مستمر رو به رشد، ندارد. به نظر می رسد حلقه مفقوده بین "اطلاعات گسترده" و "اتخاذ تصمیمات صحیح"، مفهوم عمیق و گسترده ای تحت عنوان "دانش" است که باید به خوبی مدیریت شود تا سازمان را در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار قرار دهد. به همین دلیل است که از مدیریت دانش به عنوان یکی از علوم کلیدی و تاثیرگذار علم مدیریت در هزاره سوم یاد می شود.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.