فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

در این دوره تعاریف مختلف فرهنگ را از نظر متفکرین بزرگ مورد بررسی قرار داده و پس از آن به مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی می‌پردازیم. همچنین مدلهای مختلف توسعه فرهنگی را مرور کرده و تاثیرات فرهنگ سازمانی روی توسعه سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نهایت، مدل توسعه فرهنگی مناسب برای کشورمان را پیشنهاد میکنیم.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.