فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

در دوره آموزشی رسانه های اجتماعی، سواد رسانه و مسئولیت پذیری اجتماعی، سعی داریم سه حوزه رسانه های اجتماعی، سواد رسانه و مسئولیت پذیری اجتماعی را در کنار هم مورد بررسی قرار داده و به عوامل تأثیرگذار هر حوزه روی حوزه های دیگر خواهیم پرداخت. 
نتیجه ای که در این دوره دنبال می کنیم، بیان راهکارهای عملی رسیدن به مسئولیت پذیری و سواد رسانه ای در حوزه اجتماع و کاربرد آن در حوزه بهره برداری از رسانه های اجتماعیست.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.