فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

در این دوره، ضمن بیان وظایف عمومی مسئولین دفاتر، به بیان ویژگی ها و مبانی نظری یک مسئول دفتر حرفه ای خواهیم پرداخت. هدف دوره حاضر، بیان اصول و نقطه نظرات علمی و کاربردی مرتبط با عملکرد اصولی یک مسئول دفتر حرفه ای و پرورش یک مسئول دفتر موفق است. چرا که به دلیل حساسیت بالای شغل مسئول دفتری، موفقیت یک مسئول دفتر در انجام وظایف و مسئولیت های خود، مستقیماً روی موفقیت مدیریت و سازمان، تأثیر مستقیم خواهد داشت.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.