فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
 • عنوان دوره :
 • مدت دوره :
 • طول دوره : روز
 • مهلت ثبت نام :
 • قیمت اصلی :
 • قیمت قابل پرداخت :
 • ظرفیت دوره :

مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شی یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. درصورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد.

حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود.
و سرفصلها زیر که در این دوره با آنها آشنا خواهید شد

 • تفاوت حق عینی با حق دینی
 • حق انتفاع و مالکیت
 • حق ارتفاق
 • قواعد و تقسیم بندی مال
 • هدف از تقسیم بندی مال
 • مالکیتهای عمومی و دولتی
 • مفهوم مالکیت معنوی و ...

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.