فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

آیا در دانشگاه با این جمله رو به رو شده اید؟ "استاد خیلی با سواد است اما متوجه نمیشویم چه میگوید" . یا این جمله: "دکتر فوق‫‫العادهای است اما بسیار بد ‫‫اخلاق است "

واقعیت این است که جدا از مهارتهای تخصصی، هر فرد برای موفقیت نیاز به مهارت ارتباطی مناسب نیز دارد. بخش مهمی از زندگی هر کس در سازمانهای رسمی و غیررسمی سپری میشود و هر سازمان متشکل از عدهای انسان است.

در ارتباطات صحیح، تبادل اطلاعات و انتقال معانی به گونهای صورت میگیرد که گیرنده همان را دریافت میکند. در این دوره شما ارتباطات موثر صحیح  را فرا خواهید گرفت.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.