فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

فرسودگی شغلی بمعنای تحلیل قوای روانی افراد شاغل و یکی از پیامدهای ناشی از فشار شغلی دائم و مکرر است که طی آن فرد ممکن است احساس افسردگی، عدم تمایل به انجام امور روزانه، عدم تمرکز و ... کند. اکثر افراد شاغل، در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی و از دست دادن نشاط و شادابی خود در محیط کار هستند که با یادگیری روشهای پیشگیری، قابل کنترل و در صورت ابتلا با اتخاذ تدابیر و شیوه های خاص قابل اصلاح است.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.